Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng Website chính thức

 • Bằng việc truy cập, và sử dụng nội dung tại Vn88tv, đồng nghĩa bạn đã nhất trí và tuân thủ các quy dịnh của điều khoản do chúng tôi cung cấp. Nếu bất kì ý kiến trái chiều và không đồng tình với điều khoản này, viu lòng không tiếp tục sử dụng trang thông tin do Vn88tv cung cấp.
 • 172.96.189.250 chịu trách nhiệm đảm bảo độ chính xác trong việc cung cấp thông tin nội dung trên website đến người sử dụng. Mọi thông tin, hình ảnh và tất cả nội dung được đăng tại Website tuân thủ quy định chung của nhà cái Vn88.

Bản quyền và thương hiệu

 • Tất cả tuyên bố về điều khoản sử dụng và quyền sở hữu thông tin của Vn88tv được thể hiện cụ thể trên website
 • Tại Vn88tv cung cấp tất cả nội dung liên quan đến đăng ký, nạp tiền, gửi tiền và các dịch vụ cá cược Casino online như Slots, bắn cá…
 • Bất kỳ thông tin nào thuộc website bao gồm nhãn hiệu, tên, thương mại, ký hiệu logo Vn88tv hoặc hình ảnh và nội dung, link truy cập đều thuộc quyền sở hữu của Vn88tv.
 • Mọi hành vi hay hành động cố tình sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông… nhằm mục đích thương mại mà chưa qua sự cho phép, chấp thuận của Vn88tv. Đó là hành động câm phạm vào quyền bảo mật nội dung của Vn88tv. Và Vn88tv  có quyền yêu cần người lạm dụng chấm dứt việc tiếp tục sử dụng và bổ thường thiệt hại (nếu có xảy ra)

Quyền bảo mật và trách nhiệm

 • Thông tin cá nhân của người sử dụng thông tin của Vn88tv như địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng website sẽ được bảo mật theo chính sách riêng.
 • Vn88tv cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào của người sử dụng cho bên thứ ba. Ngoại trừ trường hợp có yêu cầu từ người chơi và trng trường hợp thật sự cần thiết. Khi đó, Vn88tv sẽ thông báo trước thời gian tới người sử dụng bằng văn bản.
 • Tất cả các thông tin cùng tài liệu nào không mang đặc điểm thông tin riêng tư sẽ được người sử dụng. Thì đó không được quy định là thông tin mật. Khi đó Vn88tv được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải thông tin

Quyền và trách nhiệm của người chơi

 • Chúng tôi cho phép người sử dụng có quyền xem và trích dẫn thông tin trên website. Cụ thể in, tải, chuyển tiếp…thông tin của chúng tôi hoặc chia sẻ cho người khác. Tuy nhiên nó chỉ áp dụng dành cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại. Tất cả cần tuân theo điều kiện trích dẫn thông báo bản quyền Vn88tv
 • Nếu có bất kì ý kiến nào không bằng lòng với thông tin trên Website Vn88tv. Hay  không đồng ý với bất kỳ điều khoản, điều kiện sử dụng thông tin trên Vn88tv này. Vậy phương thức duy nhất là hãy chấm dứt truy cập hay sử dụng thông tin trên website Vn88tv.